Hae verkkokaupasta

Ostoskori

Ostoskori

Raine Valli (toim.)Juhani Aaltola (toim.)

Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2

Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin

  • Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2
  • Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2
4. uudistettu painos, 2015
ISBN 978-952-451-660-0
302 sivua
Nidottu

kpl

Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1 ja ovat helppolukuisia perusoppaita tutkimusta aloittelevalle kasvatus- ja yhteiskuntatieteilijälle. Kirjat ohjaavat metodin etsinnässä ja metodisten kysymysten hahmottamisessa.

Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2 paneutuu tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analysointimenetelmiin. Päähuomion kohteena ovat erilaiset metodologiset näkökulmat ja viitekehykset. Uudistettuun painokseen kirjan artikkeleita on ajanmukaistettu.