Hae verkkokaupasta

Ostoskori

Ostoskori

Reijo A. Kauppila

Ihmisen tapa oppia

Johdatus sosiokonstruktiiviseen oppimiskäsitykseen

  • Ihmisen tapa oppia
  • Ihmisen tapa oppia
1. painos, 2007
ISBN 978-952-451-170-4
207 sivua
Nidottu
Opetus 2000

kpl

Kirjassaan Kauppila tuo esiin vuorovaikutuksen ja sosiaalisten suhteiden merkityksen oppimisessa. Taustalla on sosiokonstruktiivinen oppimiskäsitys, jonka mukaan oppiminen rakennetaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa.

Kirjan teemoja ovat mm. koulu sosiaalisena järjestelmänä, motivointi, sosiaalinen vuorovaikutus oppimisessa sekä sosiokonstruktiiviset työtavat opetuksessa. Teos on käytännönläheinen apuväline opetustyöhön ja sen suunnitteluun. Se soveltuu myös opettajan koulutukseen. Kauppila on aikaisemmin kirjoittanut suositut teokset Opi ja opeta tehokkaasti sekä Vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot.