55,00 €

Ostoskorissasi on 0 kpl tätä tuotetta
Laatu perusopetuksessa
Klikkaa kuvaa avataksesi se suurempana
Lataa painokelpoinen kansikuva
  • 1. painos, 2013
  • ISBN 978-952-451-596-2
  • 308 sivua
  • Sidottu
  • Opetus 2000

Riikka Kuusisto

Laatu perusopetuksessa

 

Kasvatus- ja opetusalalla laatu voidaan määritellä lasten ja nuorten kasvatus- ja opetusprosessiin liittyvänä hyvänä toimintana, joka näkyy kaikilla toiminta- ja päätöksentekotasoilla. Toimintaympäristön muutokset luovat jatkuvia haasteita palveluiden tason ylläpitämiseksi ja siten tarvetta hallinnan välineistön yhdenmukaistamiseksi. Laatutyöllä toiminnalle luodaan tavoitetaso, joka varmistaa sen, että työn tavoitteet noudattelevat voimassa olevia säädöksiä ja ovat realistisia työhön käytettävään aikaan nähden. Toiminnan selkeyttämisellä laatutyö pikemminkin vapauttaa resursseja kuin lisää työmäärää.

Teos on ensimmäinen perusopetuksen laadunhallintaa tukeva materiaali opetuksen järjestäjän, rehtorin ja opettajan työn tueksi. Laatutyön eteneminen on jaettu 10 vaiheeseen, joiden avulla voidaan selkeästi arvioida, missä ollaan menossa ja miten toiminnassa on onnistuttu. Kirjassa laatusanasto tulee tutuksi ja laatuosaamisen vahvistamisella annetaan arvokkaalle työlle merkitystä. Julkaisuun on koottu myös erilaisia kunnissa rakennettuja malleja, joista lukija voi poimia ehdotuksia omaan kehittämistyöhönsä.

Kirjan loppuun on koottu Opettajan laatuopas, jossa tuodaan tiivistetysti esiin opettajalle merkityksellinen laatu perusopetuksessa ja se, miten laatua perusopetuksessa voidaan kehittää.

 1. painos, 2013 ISBN 978-952-451-596-2 308 sivua Sidottu

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Peter Johnson (toim.)

Suuntana yhtenäinen perusopetus

Heikki Kokkala - Pasi Sahlberg (toim.)

Maailman koulut 2015

Päivi Hamarus - Pekka Kanervio - Laila Landén - Seppo...

Huuto!

Itälä, Jaakko

Kutsumuskoulu

Annarilla Ahtola (toim.)

Psyykkinen hyvinvointi ja oppiminen

Jouko Heikkilä - Simo Juva - Timo Kettunen - Matti...

Koulutuksen talouden käsikirja

Hannu Syväoja

Kansakoulu

Arviointi- ja muistikirja 2015-2016