Hae verkkokaupasta

Ostoskori

Ostoskori

Seija BlombergJyrki KomulainenKaisa LangeKari Pekka LapinojaRisto PatrikainenUlla RohiolaSinikka SahiTuija Turunen

Opettajuuteen ohjaaminen

  • Opettajuuteen ohjaaminen
  • Opettajuuteen ohjaaminen
1. painos, 2009
ISBN 978-952-451-414-9
234 sivua
Nidottu
Opetus 2000

kpl

Miten opiskelijassa herätetään kiinnostus pohtia ja kyseenalaistaa vallitsevia opetuskäytänteitä ja omaa toimintaansa? Miten ohjata opiskelijaa autonomiseksi, osaavaksi ja yhteisölliseksi opettajaksi? Miten tuetaan opiskelijan ammatillista kehittymistä opettajuuteen samanaikaisesti eri alueilla?

Ohjausprosessissa käytettävä käsitteistö ja sisältö ovat moni-ilmeisiä ja kaipaavat kollegiaalista keskustelua. Tällä teoksella pyritään luomaan ohjaukseen yhteistä perustaa. Kirjassa esitellään kokeneiden opettajankouluttajien ajatuksia ja näkemyksiä opettajankoulutuksesta ja opettajuuteen ohjaamisesta.

Tämän teoksen keskeinen tavoite on jäsentää opetustapahtumaa opetus—opiskelu—oppimis-prosessina ja pohtia, miten opettajuutta voitaisiin ohjatussa harjoittelussa kehittää tuon prosessin kokonaisvaltaiseen hallintaan.