ARJA KAASINEN

Arja Kaasinen on biologian didaktiikan yliopistonlehtori Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksella. Hän on kiinnostunut koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen, erityisesti maasto-opetuksen sekä lajintunnistuksen ja biodiversiteettikasvatuksen tutkimisesta ja opetuksen kehittämisestä. Tärkeimpänä tutkimuskohteena on ollut kasvilajien tunnistamisen oppiminen ja opettaminen.

Arja Kaasinen on ollut mukana seuraavissa teoksissa: