ERJA SANDBERG

KT, erityispedagogi Erja Sandberg on työskennellyt kaikilla kasvatuksen ja koulutuksen asteilla ja toimii nykyään opetus- ja kasvatusalan opiskelijoiden kouluttajana sekä eri alojen ammattilaisten täydennyskouluttajana. Erjalla on vahva asiantuntemus positiivisen pedagogiikan merkityksestä ja toteuttamisesta eri ikäkausina. Hän myös kouluttaa positiivisesta pedagogiikasta eri puolilla maata. Erja on erityisen kiinnostunut vahvuusperustaisista tukitoimista ja siirtymävaiheista kouluasteiden välillä.

Erja Sandberg on ollut mukana seuraavissa teoksissa: