ERKKO SOINTU

Erkko Sointu, KT, toimii erityispedagogiikan ja oppimisympäristöjen tutkijatohtorina Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa. Soinnun tutkimuskohteena ovat oppilaiden käyttäytymisen ja tunne-elämän vahvuuksien arviointi, tieto- ja viestintäteknologia opettamisessa sekä uudenlaiset opetusmenetelmät ja niissä oppiminen.

Erkko Sointu on ollut mukana seuraavissa teoksissa:

Käyttäytymisen ja tunteiden vahvuuksien arviointiväline

Erkko Sointu – Hannu Savolainen – Kristiina Lappalainen – Matti...

Käyttäytymisen ja tunteiden vahvuuksien arviointiväline

59,00 €