HANNU SAVOLAINEN

Olen erityispedagogiikan professorina Jyväskylän yliopistossa. Tämänhetkisiä tutkimusaiheitani ovat käyttäytymisen ongelmien ennaltaehkäisy ja niihin puuttuminen tukitoimin sekä kansainvälinen vertaileva tutkimus opettajien inkluusiokäsityksistä ja minäpystyvyydestä. Olen toiminut myös aktiivisesti opetuksen ja erityisopetuksen kansainvälisessä kehitystyössä.

Hannu Savolainen on ollut mukana seuraavissa teoksissa:

Käyttäytymisen ja tunteiden vahvuuksien arviointiväline

Erkko Sointu – Hannu Savolainen – Kristiina Lappalainen – Matti...

Käyttäytymisen ja tunteiden vahvuuksien arviointiväline

59,00 €

 

Erityispedagogiikan perusteet

Sakari Moberg – Jarkko Hautamäki – Joel Kivirauma – Ulla ...

Erityispedagogiikan perusteet

49,00 €