JARI LAVONEN

FT, fysiikan ja kemian didaktiikan professori, Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta Jari Lavonen, FT, fysiikan ja kemian didaktiikan professori, tutkii luonnontieteiden opetuksen ja oppimisen alan asioita, kuten oppilaiden kiinnostukseen vaikuttavia tekijöitä ja tieto- ja viestintätekniikan käyttöä opiskelussa. Jari Lavonen toimii Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen johtajana.

Jari Lavonen on ollut mukana seuraavissa teoksissa: