KATI SORMUNEN

KM, tohtorikoulutettava SEDUCE, Helsingin yliopisto Kati Sormunen, KM, toimii Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksella tohtorikoulutettavana sekä Innokas-verkoston koordinaattorina. Hänen tutkimuskohteenaan on personoidun oppimisen tukeminen mobiililaitteiden avulla. Muita hänen tutkimuskohteitaan ovat inklusiivinen tiedeopetus sekä ohjelmointiin tarvittavien taitojen kehittäminen.

Kati Sormunen on ollut mukana seuraavissa teoksissa: