KRISTIINA LAPPALAINEN

Kristiina Lappalainen, KT, dosentti, toimii erityispedagogiikan yliopistotutkijana Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa. Hän on tutkimuksissaan tarkastellut tuen tarpeiden, minäkäsityksen, itsearvostuksen ja vahvuuksien merkitystä koulutukseen ja työelämään siirtymisessä sekä käyttäytymisen ja tunne-elämän vahvuuksien arviointia.

Kristiina Lappalainen on ollut mukana seuraavissa teoksissa:

Käyttäytymisen ja tunteiden vahvuuksien arviointiväline

Erkko Sointu – Hannu Savolainen – Kristiina Lappalainen – Matti...

Käyttäytymisen ja tunteiden vahvuuksien arviointiväline

59,00 €

 

Ohjaus ja erityisopetus oppijoiden tukena

Sauli Puukari – Kristiina Lappalainen – Matti Kuorelahti (toim.)

Ohjaus ja erityisopetus oppijoiden tukena

39,00 €