LOTTA UUSITALO-MALMIVAARA

Lotta Uusitalo-Malmivaara, FT, on erityispedagogiikan dosentti ja yliopistonlehtori. Hänen tutkimusintressejään ovat vahvuuksien lisäksi onnellisuuden kokemukset ja varsinkin erityisen tuen tarvitsijoiden hyvinvointi. Lotan ydinvahvuuksia ovat oppimisen ilo, innostus, sinnikkyys, toiveikkuus ja huumorintaju. Ne ovat tarpeen sekä opetus- ja tutkimustyössä että ihanan perheen kanssa seikkaillessa.

Lotta Uusitalo-Malmivaara on ollut mukana seuraavissa teoksissa: