MATTI HALMETVAARA

KM, luokanopettaja Matti Halmetvaara on perehtynyt elämyspedagogiikkaan ja ulko-opetukseen täydennyskoulutuksissa Suomessa, Italiassa ja Islannissa. Hän kannustaa opettajia ottamaan ulkona opettamista mukaan tunteihin, sillä ulkona opettaminen antaa paljon niin oppilaille kuin myös opettajalle.

Matti Halmetvaara on ollut mukana seuraavissa teoksissa: