MATTI KUORELAHTI

Matti Kuorelahti, KT, dosentti, on lehtori ja kasvatustieteiden laitoksen johtaja (emeritus) Jyväskylän yliopistossa. Erityispedagogiikan lehtorina hänen opetus- ja tutkimusalaansa kuuluivat lasten ja nuorten käyttäytymisen ja tunne-elämän haasteet ja sosioemotionaalinen hyvinvointi. Viime vuosina painopiste on ollut kouluun kiinnittymisen (school engagement) tutkimuksessa.

Matti Kuorelahti on ollut mukana seuraavissa teoksissa:

Käyttäytymisen ja tunteiden vahvuuksien arviointiväline

Erkko Sointu – Hannu Savolainen – Kristiina Lappalainen – Matti...

Käyttäytymisen ja tunteiden vahvuuksien arviointiväline

59,00 €

 

Ohjaus ja erityisopetus oppijoiden tukena

Sauli Puukari – Kristiina Lappalainen – Matti Kuorelahti (toim.)

Ohjaus ja erityisopetus oppijoiden tukena

39,00 €