NINA LAHTINEN

kehittämispäällikkö Nina Lahtinen toimii OAJ:ssä kehittämispäällikkönä päävastuualueenaan lainsäädännön kehittäminen. Hän on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri sekä oikeustieteiden maisteri. Hän on toiminut OAJ:n palveluksessa kahdeksan vuotta ja edustanut OAJ:tä muun muassa varhaiskasvatuslakia valmistelleessa työryhmässä. Ennen nykyistä tehtäväänsä Lahtinen on muun muassa toiminut Kuntaliitossa lakimiehenä, lääninhallituksessa sivistystoimentarkastajana ja useiden vuosien ajan luokanopettajana alakoulussa.

Nina Lahtinen on ollut mukana seuraavissa teoksissa: