OUTI YLITAPIO-MÄNTYLÄ

KT, LTO Työskentelee varhaiskasvatuksen yliopistonlehtorina Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa. Tutkinut väitöskirjassaan lastentarhanopettajien kertomuksia kasvatuksen sukupuolistavista käytännöistä ja vallan ilmiöistä kasvatus- ja opetustyössä. Tutkimuksellisena kiinnostuksen kohteena sukupuolittuneet käytännöt sekä kasvatus- ja opetustyössä että työyhteisössä aikuisten toimijoiden välisissä suhteissa.

Outi Ylitapio-Mäntylä on ollut mukana seuraavissa teoksissa: