RISTO HOTULAINEN

Risto Hotulainen on apulaisprofessori ja toimii Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksen johtajana. Hän on aiemmin toiminut erityispedagogiikan lehtorina ja luokanopettajana. Hänen tutkimuksellinen mielenkiintonsa on kohdistunut oppimaan oppimiseen, ajattelun taitoihin, minäkäsitykseen, itsearvostukseen ja vahvuuksiin sekä niiden kehittymiseen.

Risto Hotulainen on ollut mukana seuraavissa teoksissa:

Käyttäytymisen ja tunteiden vahvuuksien arviointiväline

Erkko Sointu – Hannu Savolainen – Kristiina Lappalainen – Matti...

Käyttäytymisen ja tunteiden vahvuuksien arviointiväline

59,00 €

 

Ajattelun taidot ja oppiminen

Irmeli Halinen – Risto Hotulainen – Eija Kauppinen – Päivi...

Ajattelun taidot ja oppiminen

39,00 €