RITVA SEMI

erityisasiantuntija Ritva Semi on OAJ:n erityisasiantuntija, jonka vastuualueena on varhaiskasvatus kansallisesti ja kansainvälisesti. Semi on tehnyt pitkän uran varhaiskasvatuksen vaikuttamistyössä ensin Lastentarhanopettajaliitossa ja sittemmin OAJ:ssä. Kansainvälinen kokemus on kertynyt opettajien yhteistyössä opettajien maailmanjärjestö EI:ssä (Education International) ja Euroopan tasolla ja Pohjoismaissa opettajien yhteistyöjärjestö NLS:ssä (Nordiska lärarnas samråd).

Ritva Semi on ollut mukana seuraavissa teoksissa: