SAIJA MAUNO

Saija Mauno, professori, työskentelee työ- ja organisaatiopsykologian professorina Tampereen yliopistossa ja yliopistotutkijana Jyväskylän yliopistossa. Hän on tutkinut työstressiä ja työhyvinvointia eri näkökulmista (mm. työelämän muutokset, työn laadulliset vaatimukset ja työstressiltä suojaavat voimavarat). Hän on myös tutkinut työn ja perheen vuorovaikutusta yksilöiden, organisaatioiden ja perheiden näkökulmista.

Saija Mauno on ollut mukana seuraavissa teoksissa: