SATU LAITINEN

KT Satu Laitinen on tutkinut pienten lasten, kouluikäisten ja korkeakouluopiskelijoiden oppimismotivaatiota useissa monitieteisissä tutkimushankkeissa. Hänen tutkimuksiaan on julkaistu kansainvälisissä tieteellisissä aikakauslehdissä.

Satu Laitinen on ollut mukana seuraavissa teoksissa:

Ilmestyy 30.9.
Pienten lasten motivaatio

39,00 €