TIMO JAAKKOLA

LitT, liikuntataitojen oppimisen ja opettamisen dosentti, liikuntapedagogiikan lehtori, Jyväskylän yliopisto Timo Jaakkola on koulutukseltaan liikuntatieteiden tohtori sekä psykologi ja toimii liikuntapedagogiikan lehtorina Jyväskylän yliopistossa. Lisäksi hän on dosentti Turun yliopiston Rauman opettajankoulutuslaitoksessa. Jaakkola on kirjoittanut kymmeniä tieteellisiä artikkeleita, kirjoja ja kirjojen lukuja liikuntapedagogiikasta, liikuntamotivaatiosta, motoristen taitojen oppimisesta ja opettamisesta sekä fyysisestä aktiivisuudesta ja sen taustalla olevista tekijöistä. Hänen opetusalueensa Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa ovat perusliikunta ja motorinen oppiminen. Jaakkola on ollut aktiivisesti mukana myös erilaisissa yhteiskunnallisissa koulutus- ja asiantuntijatehtävissä liikuntatieteiden laajalla kentällä.

Timo Jaakkola on ollut mukana seuraavissa teoksissa:

Ketteryys

Timo Jaakkola

Ketteryys

Harjoitteita motoristen taitojen kehittämiseksi

35,00 €

 

Liikuntapedagogiikka

Timo Jaakkola – Jarmo Liukkonen – Arja Sääkslahti (toim.)

Liikuntapedagogiikka

59,00 €

 

Juokse, hyppää, heitä, ota kiinni!

Timo Jaakkola

Juokse, hyppää, heitä, ota kiinni!

Perusliikuntataitojen opettaminen lapsille ja nuorille

42,00 €

 

Ryhmä liikkeelle!

Jukka Kataja – Timo Jaakkola – Jarmo Liukkonen

Ryhmä liikkeelle!

Toiminnallisia harjoituksia ryhmän kehittämiseksi

40,00 €

 

Krokotiilijuoksu

Timo Jaakkola

Krokotiilijuoksu

ja 234 muuta toimintaideaa motoristen taitojen kehittämiseksi

40,00 €

 

Liikuntataitojen oppiminen ja taitoharjoittelu

Timo Jaakkola

Liikuntataitojen oppiminen ja taitoharjoittelu

42,00 €