Kurota kohti parhauttasi - avaa kirja Positiivisen psykologian voima!

Positiivisen psykologian voima

Positiivisen psykologian voima on ensimmäinen suomenkielinen monitieteellinen kokoomateos, joka pureutuu hyvinvointiin mindfulnessin, luonteenvahvuuksien, sisun, psykologian, pedagogiikan, onnellisuuksien, myötätunnon, työelämän ja terapian näkökulmista.

PS-kustannuksen julkaisema Positiivisen psykologian voima on yli 380-sivuinen kirja kukoistuksesta, onnellisuudesta ja hyvinvoinnista. Vetovoimaisen uutuusteoksen kirjoittajina on ennennäkemättömän nimekäs 24 suomalaisen huippuasiantuntijan joukko, joka avaa artikkeleissaan positiivisen psykologian soveltamista sekä lasten, nuorten, työikäisten että vanhusten perspektiiveissä ja elämäntilanteissa.

Monitieteellinen ja äärimmäisen ajankohtainen artikkelikokonaisuus avaa uusia ymmärtämisen väyliä ja antaa ituja ideoille - millä tahansa elämänalueella lukija itseään toteuttaakaan. Tämä on kirja jokaiselle, joka haluaa kehittää parhauttaan, luonteenvahvuuksiaan ja sisuaan niin työelämässä kuin kotiarjessa. Kirja antaa arvokkaita vinkkejä esimerkiksi siihen, kuinka positiivista pedagogiikkaa voi hyödyntää kotikasvatuksessa, koulussa ja päiväkodissa. Kirja antaa puheenvuoron myös positiivisen psykologian kritiikille. Voit tutustua kirjan teemoihin valitsemalla yläpalkista "Teemat".

Teos jakaantuu neljään osaan

Positiivisen psykologian voima -kirjan on toimittanut erityispedagogiikan dosentti Lotta Uusitalo-Malmivaara, joka työskentelee Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksella. Ajankohtaisen kirjan ensimmäisessä osassa tarkastelun kohteena on alan keskeisiä käsitteitä, kuten onnellisuus, hyveet, luonteenvahvuudet ja mindfulness. Teoksen toisessa osassa tutkitaan hyvinvointia elämän eri tilanteissa. Miten esimerkiksi vanheneminen vaikuttaa onnellisuuden kokemuksiin?

Kolmannen osan keskiössä on oppiminen. Kirjoittajat avaavat muun muassa, mitä on lapsen toimijuus vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa, miten eri-ikäisten oppijoiden opiskeluvahvuudet löydetään ja miten oppijan opiskeluinto kantaa työelämään saakka. Neljännessä osassa tarkastellaan inhimillisiä voimavaroja, kuten kiinnostusta, sisua ja työn intohimoista otetta.

Kirjan kirjoittajina on 24 huippuasiantuntijaa Helsingin yliopistosta, eri tutkimuslaitoksista, Aalto-yliopistosta ja Itä-Suomen yliopistosta. Esipuheen on kirjoittanut eturivin filosofi Esa Saarinen.

Ravitaan vahvuuksiamme!

Positiivinen psykologia on versonnut kansainväliseksi monihaaraiseksi tieteenalaksi vasta 2000-luvun aikana. Suomeksi aiheesta on kirjoitettu vasta vähän. Tieteenala tutkii, miten voimme tunnistaa parhautta itsessämme ja kehittää ominaisuuksia, jotka auttavat meitä kukoistamaan. Positiivisen psykologian sovellukset pyrkivät diagnosoimaan hyvää ja löytämään jokaisesta ihmisestä vahvuudet. Mieleenpainuva lukukokemus keikauttaa ajatusmallin siitä, että meidän pitäisi korjata puutteitamme. Päinvastoin, ravitaan vahvuuksiamme!

Tutustu myös:

Esipuhe
Sisällysluettelo
Tilaa kirja
Tutustu kirjoittajiin
Kirjan teemat
PS-kustannus on jyväskyläläinen tietokirjoihin erikoistunut kustantamo.
PS-kustannus, PL 303, 40101 Jyväskylä. www.ps-kustannus.fi
Sähköposti: asiakaspalvelu@ps-kustannus.fi. Puh. 014 337 0070.