Kirjailijat

Tällä sivulla esitellään Positiivisen psykologian voima -teoksen 24 kirjoittajaa. Kirjan on toimittanut Lotta Uusitalo-Malmivaara.


Kuva: Emma Grönqvist

Jari Hakanen

VTT, sosiaalipsykologian dosentti Jari Hakanen toimii tutkimusjohtajana Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa ja tutkimusprofessorina Työterveyslaitoksella. Hän on tuonut Suomeen työn imun ja työelämän voimavaralähtöisen tutkimuksen. Positiivisten ilmiöiden lisäksi hän tutkii mm. työuupumusta, työholismia ja työhön leipääntymistä.


Kuva: Kimmo Turunen

Jaakko Hilppö

KM Jaakko Hilppö valmistelee väitöskirjaansa lasten toimijuuden tunteesta ja visuaalisista tutkimusmenetelmistä Helsingin yliopiston opettajakoulutuslaitoksella. Lasten toimijuuden ja sen tukemisen lisäksi hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat osallistava ja dialoginen pedagogiikka, lasten arki ja sen monet ympäristöt sekä oppimisen tutkimus laajemmin. Äänialaltaan Hilppö on korkea baritoni.

Risto Hotulainen

Risto Hotulainen toimii apulaisprofessorina Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksessa. Hänen tutkimuksellinen mielenkiintonsa kohdistuu nuorten aikuisten minäkäsityksen, itsearvostuksen, vahvuuksien, koulutusvalintojen ja työelämään siirtymisen välisten yhteyksien tarkasteluun sekä lasten ja nuorten erityisten vahvuuksien tukemiseen.


Kuva: Heidi Strengell

Lauri Järvilehto

FT Lauri Järvilehto on metafyysinen tutkimusmatkailija ja Sherlock Holmes -fani. Hän on työskennellyt tutkijana ja kouluttajana ja kirjoittanut useita teoksia kuten Tee itsestäsi mestariajattelija, Upeaa työtä!, Hauskan oppimisen vallankumous ja Monenkirjavia kuvitelmia. Hän esitelmöi säännöllisesti mielenfilosofiasta yliopistoissa ympäri maailmaa.

Kristiina Kumpulainen

Kasvatustieteen professori Kristiina Kumpulainen työskentelee Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksella. Hän johtaa esi- ja alkuopetuksen tutkimusryhmää, joka keskittyy lasten oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin tutkimukseen. Playful Learning Centeriin linkittyvä tutkijaryhmä kehittää oppimisen ympäristöjä, välineitä sekä pedagogisia käytäntöjä.

Emilia Lahti

YTM, MAPP Emilia Lahti on yksi pohjoismaiden ensimmäisistä soveltavan positiivisen psykologian maistereista ja tekniikan tohtoriopiskelija Aalto-yliopistossa. Lahden intohimona on sisu. Hän tutkii sisua psykologisena käsitteenä ja haluaa ymmärtää, miten ihmiset toisinaan kukoistavat eivät vain vastoinkäymisistä huolimatta vaan niiden ansiosta.

Kristiina Lappalainen

KT, dosentti Kristiina Lappalainen toimii Itä-Suomen yliopistossa yliopistotutkijana tutkimusalueenaan sosioemotionaaliset vaikeudet. Hän tarkastelee nuorten aikuisten minäkäsityksen, itsearvostuksen, vahvuuksien, koulutusvalintojen ja työelämään siirtymisen välisiä yhteyksiä. Lappalaisen erityisenä vahvuutena voidaan mainita kiertoajelujen opastus Joensuun cityalueella rättisitikalla.

Juhani E. Lehto

FT, dosentti Juhani E. Lehto on alun perin biologi, mutta väitellyt kasvatustieteestä. Hän työskentelee erityispedagogiikan yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa. Lehto on tutkinut lasten ja nuorten tekstinymmärtämistä, työmuistia ja toiminnanohjausta. Nykyisin hän on kiinnostunut mindfulnessista ja unen merkityksestä lasten ja nuorten hyvinvoinnille.

Krisse Lipponen

VTM Krisse Lipponen on sosiaalipsykologi ja vaativan erityistason psykoterapeutti. Hän käy työkseen mielenkiintoisia keskusteluja psykoterapiassa, työnohjauksessa tai kouluttaessaan. Hänelle ratkaisukeskeinen työtapa merkitsee luovuutta, uusia näkökulmia, mahdollisuuksien löytämistä ja olemassa olevan arvostamista.

Lasse Lipponen

Lasse Lipponen on Helsingin yliopiston kasvatustieteen, erityisesti varhaiskasvatuksen professori. Lipponen tutkii leikillistä oppimista ja vuorovaikutuksen tematiikkaa eri toimintaympäristöissä. Lipposelle on myönnetty vuonna 2008 Helsingin yliopiston vuoden Hyvä opettaja, Magister Bonus -palkinto. Hän on tunnettu myös suosittelujen Tutkiva oppiminen -kirjojen yhtenä kirjoittajana.

Frank Martela

FT Frank Martela on inhimillisen kokemusmaailman ja hyvinvoinnin tutkija. Hänen pyrkimyksenään on luoda uusia oivalluksia, jotka vahvistavat ihmisten kykyä elää hyvä elämä. Hän lähestyy kysymystä sekä filosofian laajan perinteen että modernin psykologian empiiristen menetelmien kautta. Suomessa Martela tunnetaan erityisesti onnellisuuteen ja sisäiseen motivaatioon liittyvistä tutkimuksista.

Anna Mikkola

Anna Mikkola toimii tohtorikoulutettavana Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksella. Mikkolan väitöskirjatutkimus käsittelee peruskouluikäisten lasten sinnikkyyden rakentumista yhteiskunnallisena prosessina.

Jukka Mäkelä

LL Jukka Mäkelä on lastenpsykiatri ja lasten sekä vanhempi-lapsisuhteiden psykoterapeutti. Hän on parinkymmenen vuoden aikana perehtynyt aikuisten ja lasten välisten vuorovaikutussuhteiden tutkimiseen ja auttamiseen. Viime vuodet hän on ollut THL:n erityisasiantuntija alueenaan lasten kehityksen monialainen tukeminen ja lapsiin kohdistuvan väkivallan vähentäminen yhteiskunnassa.

Markku Niemivirta

Markku Niemivirta on professori ja kasvatuspsykologian dosentti Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitoksella. Hänen Motivaatio, oppiminen ja hyvinvointi -tutkimusryhmänsä tuorein hanke on Suomen Akatemian rahoittama Tahtoa vai taitoa, vai molempia? -seurantatutkimus, jossa tarkastellaan oppimisen ja motivaation kehityksellistä ja tilannekohtaista dynamiikkaa.

Markku Ojanen

Markku Ojanen, psykologian emeritusprofessori - niin sanottu onnellisuusprofessori - on tutkimustyön ohella kirjoittanut yhteensä 30 kirjaa, muun muassa teoksen Positiivinen psykologia. Hän luennoi hyvinvoinnista, onnellisuudesta sekä mielenterveyteen liittyvistä aiheista. Ojanen sai vuonna 2013 Suomen Mielenterveysseuran valtakunnallisen mielenterveyspalkinnon positiivisuudesta.

Anne Birgitta Pessi

Anne Birgitta Pessi on kirkkososiologian professori Helsingin yliopistossa ja hyvinvointisosiologian dosentti Itä-Suomen yliopistossa. Hän tutkii hyvää elämää edistäviä teemoja, muun muassa kansalais- ja vapaaehtoistoimintaa, myötätunnon voimaa, yhteisöllisyyttä ja solidaarisuutta, auttamista, hoivan yhteistoiminnan uusia muotoja ja onnellisuutta.

Antti Rajala

KM Antti Rajala toimii tohtorikoulutettavana Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksella ja on koulutukseltaan luokanopettaja. Hänen väitöskirjansa käsittelee dialogista opetusta, oppilaiden toimijuutta ja henkilökohtaisten merkitysten rakentumista koulun vuorovaikutustilanteissa. Tämän lisäksi hän tutkii positiivista pedagogiikkaa.

Nina Sajaniemi

Nina Sajaniemi on neuropsykologian erikoispsykologi ja kehitysneuropsykologian dosentti. Hän on Helsingin yliopiston varhaiskasvatuksen koulutuksen opetuksesta vastaava johtaja ja vetää tutkimusryhmää, joka havainnoi varhaiskasvatusympäristöjä ja niiden toimintaa sitoutumisen näkökulmista. Hän on pitänyt esillä aivojen toiminnallisen kehityksen ymmärtämisen tärkeyttä.


Kuva: Markku Verkasalo

Katariina Salmela-Aro

Katariina Salmela-Aro on psykologian professori Jyväskylän yliopistossa ja Helsingin yliopiston Cicero Learning -verkostossa sekä vieraileva professori Lontoon yliopistossa. Hän on Euroopan kehityspsykologian järjestön tuleva presidentti ja kansainvälisen kehityksen tutkimuksen pääsihteeri. Hän on luonut kollegojensa kanssa kansainvälisen Pathways to Adulthood -ohjelman, joka tutkii positiivisia polkuja aikuisuuteen.

Erkko Sointu

KT Erkko Sointu toimii tutkijatohtorina Itä-Suomen yliopistossa. Toukokuussa 2014 tarkastetussa erityispedagogiikan väitöskirjassaan hän tutki käyttäytymisen ja tunteiden vahvuuksien monitahoarviointia ja tukemista suomalaisilla peruskoulun oppilailla. Soinnun motto kuuluu "vaalikaa vahvuuksianne", ja hänen omien vahvuuksiensa, voimavarojensa ja positiivisuutensa päälähde on hänen rakas perheensä.


Kuva: Kari Uittomäki

Vappu Taipale

LKT, lastenpsykiatri Vappu Taipale on toiminut sosiaali- ja terveysministerinä ja Stakesin pääjohtajana ja siirtynyt eläkkeelle vuonna 2008. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton puheenjohtajana Taipale on toiminut vuodesta 2007. Hän on kansainvälisen Lääkärit ydinsotaa vastaan - järjestön aktivisti ja oli myös co-presidenttinä vuosina 2008-2012.

Anna Tapola

KT Anna Tapola toimii tutkijatohtorina Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen erityispedagogiikan koulutuksessa. Kasvatustieteen väitöskirjassaan Tapola tutki ala- ja yläkoululaisten yksilöllistä ja tilannekohtaista motivaatiota. Tällä hetkellä Tapola työskentelee Ajatellaan-hankkeessa, joka kehittää välineitä lasten ajattelun ja matematiikan taitojen sekä motivaation tukemiseen.

Heta Tuominen-Soini

KT Heta Tuominen-Soini toimii tutkijatohtorina Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitoksella. Hän työskentelee muun muassa Finnish educational transitions (FinEdu)-, Pathways to adulthood- ja Mind the gap -tutkimushankkeissa. Hänen tutkimusintressejään ovat erityisesti nuorten motivaation ja hyvinvoinnin yhteydet ja kehitys koulutuksellisten siirtymien aikana.

Lotta Uusitalo-Malmivaara

FT Lotta Uusitalo-Malmivaara on erityispedagogiikan dosentti Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksella. Uusitalo-Malmivaara on kiinnostunut oppimisen vaikeuksia ja positiivisen psykologian mahdollisuuksista tarjota näihin apua, luonteenvahvuuksista sekä toiveikkuudesta. Vapaa-aikanaan Uusitalo-Malmivaaran toiveikkuus kohdistuu perheen hallintaan ja erilaisiin palloihin osumiseen mailalla.

PS-kustannus on jyväskyläläinen tietokirjoihin erikoistunut kustantamo.
PS-kustannus, PL 303, 40101 Jyväskylä. www.ps-kustannus.fi
Sähköposti: asiakaspalvelu@ps-kustannus.fi. Puh. 014 337 0070.