55,00 €

Ostoskorissasi on 0 kpl tätä tuotetta
Laatu perusopetuksessa
Klikkaa kuvaa avataksesi se suurempana
Lataa painokelpoinen kansikuva
  • 1. painos, 2013
  • ISBN 978-952-451-596-2
  • Sidottu, 308 sivua
  • Opetus 2000

Riikka Kuusisto

Laatu perusopetuksessa

 

Kasvatus- ja opetusalalla laatu voidaan määritellä lasten ja nuorten kasvatus- ja opetusprosessiin liittyvänä hyvänä toimintana, joka näkyy kaikilla toiminta- ja päätöksentekotasoilla. Toimintaympäristön muutokset luovat jatkuvia haasteita palveluiden tason ylläpitämiseksi ja siten tarvetta hallinnan välineistön yhdenmukaistamiseksi. Laatutyöllä toiminnalle luodaan tavoitetaso, joka varmistaa sen, että työn tavoitteet noudattelevat voimassa olevia säädöksiä ja ovat realistisia työhön käytettävään aikaan nähden. Toiminnan selkeyttämisellä laatutyö pikemminkin vapauttaa resursseja kuin lisää työmäärää.

Teos on ensimmäinen perusopetuksen laadunhallintaa tukeva materiaali opetuksen järjestäjän, rehtorin ja opettajan työn tueksi. Laatutyön eteneminen on jaettu 10 vaiheeseen, joiden avulla voidaan selkeästi arvioida, missä ollaan menossa ja miten toiminnassa on onnistuttu. Kirjassa laatusanasto tulee tutuksi ja laatuosaamisen vahvistamisella annetaan arvokkaalle työlle merkitystä. Julkaisuun on koottu myös erilaisia kunnissa rakennettuja malleja, joista lukija voi poimia ehdotuksia omaan kehittämistyöhönsä.

Kirjan loppuun on koottu Opettajan laatuopas, jossa tuodaan tiivistetysti esiin opettajalle merkityksellinen laatu perusopetuksessa ja se, miten laatua perusopetuksessa voidaan kehittää.

  • 1. painos, 2013
  • ISBN 978-952-451-596-2
  • Sidottu, 308 sivua
  • Opetus 2000

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Lauri Järvilehto

Hauskan oppimisen vallankumous

Timo Saloviita

Yhteistoiminnallinen oppiminen ja osallistava kasvatus

Hannele Niemi - Jari Multisilta (toim.)

Rajaton luokkahuone

Juho Norrena

Innostava koulun muutos

Sirpa Oja (toim.)

Kaikille kelpo koulu

Lauri Sundell

Työkaverina pelko

Hanna Vilkka

Tutki ja kehitä

Eliisa Leskisenoja

Positiivisen pedagogiikan työkalupakki