TULOSSA KEVÄÄLLÄ 2020

Digihiki
Positiivinen pedagogiikka ja nuorten hyvinvointi
Lillin liikuntatarinat
Terveyden psykologia
Tuuma

Uudesta Tuuma-kustannuksestamme löydät laadukasta itsensä kehittämisen kirjallisuutta - tutustu!

Näin aivot oppivat

PS-KUSTANNUKSEN UUTUUKSIA

Sharie Coombes

Sinä uskallat!

Sharie Coombes

Sinä selviät!

Mirja Köngäs

Tunneäly varhaiskasvatuksessa

Mira Talala

Psyykkisesti oireileva oppilas

Ville Pietiläinen – Antti Syväjärvi (toim.)

Johtamisen psykologia (2. painos)

Kari Uusikylä

Lahjakkuus

Taina Sainio – Riikka Pajulahti – Nina Sajaniemi

Näin tuet lapsen itsesäätelyä

Päivi Pihlaja – Riitta Viitala (toim.)

Varhaiserityiskasvatus