Kirjan teemat

Positiivisen psykologian voima -teos sisältää kutkuttavan mielenkiintoisia ja tuoreita artikkeleita 24 huippuasiantuntijalta. Kirja käsittelee muun muassa seuraavia teemoja:

teemat Mitä positiivinen psykologia on? Mindfulness Sisu Positiivinen pedagogiikka Lapset, nuoret ja nuoret aikuiset Positiivinen psykologia psykoterapiassa Onnellisuudet Hyveet ja luonteenvahvuudet Myötätunto Työn imu ja kutsumustyö Vanhuuden voimavarat Default

Mitä positiivinen psykologia on?

Positiivisen psykologian päämääränä on hyvinvoinnin tieteellinen tutkimus. Tämän vuosituhannen puolella positiivinen psykologia on laajentunut monihaaraiseksi tieteenalaksi, jonka kenttään kuuluu ajattelun ja käyttäytymisen ilmiöiden tutkimista mitä erilaisimmissa yhteyksissä. Tieteenalan ideana on diagnosoida hyvää ja löytää jokaisesta ihmisestä vahvuudet. Perinteinen psykologia on keskittynyt mielen sairauksiin ja poikkeavuuksiin, mutta positiivinen psykologia tarkastelee mielen eheyden edellytyksiä ja keinoja lisätä inhimillistä kukoistusta. Kirja antaa tilaa myös positiiviseen psykologiaan kohdistuvalle kritiikille.

Mindfulness

Mindfulnessin tarkoituksena on saavuttaa tietoisuus nykyhetkestä sellaisena kuin kukin hetki kulloinkin näyttäytyy. Menetelmiä voi soveltaa esimerkiksi opetuksessa, synnytysvalmennuksessa, terapiassa, masennuksen hoidossa tai kivunhallinnassa. Juuri tämän lähes käsittämättömältä tuntuvan monipuolisuuden takia dosentti Juhani E. Lehdon artikkeli on hullaannuttava ja uutta tietoa tarjoava.

Sisu

Emilia Lahti on yksi pohjoismaiden ensimmäisistä positiivisen psykologian maistereista. Hänen aikaansaamansa sisu-keskustelu on levinnyt suomalaisesta koulu- ja työmaailmasta kansainväliseksi ilmiöksi. Artikkelissaan Lahti heijastelee sisun käsitteen syntyä, statusta kansallissymbolina, sisun elementtejä ja jakaa tuoreen tutkimuksensa tulokset. Äärimmäisen vetovoimainen teksti auttaa ymmärtämään, mikä edistää yksilön selviytymistä vaikeuksissa.

Positiivinen pedagogiikka

Kirjan teema positiivisesta pedagogiikasta kuvaa kutkuttavalla tavalla, kuinka kasvatustoiminnan lähtökohdaksi asetetaan asiat, jotka kannattelevat lapsia, tekevät oppimisesta mielekästä ja saavat lapset tuntemaan oppimisen iloa. Viiden asiantuntijan kirjoittamassa artikkelissa kerrotaan esimerkkejä, millaisia positiivisen pedagogiikan käytännön toteutukset ovat olleet kouluissa tai päiväkodeissa.

Lapset, nuoret ja nuoret aikuiset

Kirja käsittelee positiivista psykologiaa lasten ja nuorten näkökulmasta peräti viidessä kiehtovassa artikkelissa. Asiantuntijat vastaavat muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Miten diginatiivisukupolvelle synnytetään innostuksen kipinä? Miten kouluinnostus ennustaa jatko-opintoihin siirtymistä? Onko nuorella kaikki hyvin, jos koulussa menee hyvin? Miten lasten ja nuorten vahvuudet huomioidaan perusopetuksessa tai toisella asteella? Lue ja inspiroidu!

Positiivinen psykologia psykoterapiassa

Positiivinen psykologia kohdistaa mielenkiinnon ongelmien sijaan siihen, mikä ihmisessä toimii ja mitä he ovat parhaimmillaan. Vaativan erityistason psykoterapeutti, sosiaalipsykologi Krisse Lipponen avaa ratkaisukeskeisen psykoterapian soveltuvuutta positiivisen psykologian näkökulmiin siten, että autettavan henkilön kuntoutumisen prosessi liittyy uudenlaisiin myönteisiin ajattelumalleihin. Lipponen antaa uuden vetovoimaisen perspektiivin jokaiselle mielenterveystyöstä kiinnostuneelle!

Onnellisuudet

Vielä parikymmentä vuotta sitten alan varhaisiin oppi-isiin kuuluva Ed Diener ilmaisi olevansa vaivautunut onnellisuuden tutkimisesta, koska hänen mielestään se kuulosti heppoiselta ja epätieteelliseltä. Nykyään onnellisuudesta on tieteellisiä professuureja, julkaisuja ja konferensseja. FT Frank Martela tarjoaa kartan, jonka avulla navigoida erilaisten onnellisuuksien maastossa. Hän myös kertoo, miten onnellisuutta ja erilaisia onnellisuuksia voi mitata.

Hyveet ja luonteenvahvuudet

Tunnetko omat ydinvahvuutesi, ihmisyytesi rakennusaineet? Näiden ainesten tuntemisesta on hyötyä niin urasuunnittelussa kuin kotiaskareissakin. Erityispedagogiikan dosentti Lotta Uusitalo-Malmivaara esittelee artikkelissaan uraauurtavan vuonna 2004 alkaneen tutkimuksen, jossa luonteenvahvuudet jaotellaan 24 käsitteeseen. VIA-mittariksi kutsutun kyselyn on täyttänyt jo 2,6 miljoonaa ihmistä. Uusitalo-Malmivaara toteaa, että pienten lasten luonteenvahvuuskasvatus lähtee vaivattomimmin liikkeelle esimerkiksi Puolen hehtaarin metsän asukkien vahvuuksien pohtimisesta.

Myötätunto

Suomen sana myötätunto on valitettavan passiivisen, voivottelevan, säälivän ja turhan hempeän makuinen käsite. Professori Anne Birgitta Pessi päivittää sanan merkityksen nykypäivään ja käsittelee muun muassa myötätunnon suhdetta inhimillisyyteen ja onnellisuuteen. Hän tuo teeman monipuolisuuden esille esimerkeissään työ- ja liike-elämässä sekä kansalais- ja vapaaehtoistoiminnassa. Ytimekäs, mutta tunteisiin vetoava artikkeli saa uskomaan pienten kauniiden tekojen voimaan.

Työn imu ja kutsumustyö

Työelämää on ryhdytty tutkimaan vasta 2000-luvulla myönteisten mahdollisuuksien näkökulmasta. Työhyvinvointia ei enää tarkastella pelkästään stressin, sairauspoissaolojen tai uupumuksen mittareilla. Dosentti Jari Hakanen ja tohtori Lauri Järvilehto pureutuvat artikkeleissaan työn imuun mahdollisuutena luoda työpaikoista sellaisia, että ne mahdollistavat työssä energisoitumisen, työlle omistautumisen ja ylpeyden työssä koetuissa onnistumisista. Avaa kirja ja hyppää työn imuun!

Vanhuuden voimavarat

Aiemmin elämänkaaren ajateltiin olevan lakipisteessään nelikymppisenä ja rojahtavan sen jälkeen vääjäämättä alas. Nykyinen ajatus on toisenlainen: vanheneminen on jatkuva prosessi, jossa voimaantuminen ja toimintakyvyn väheneminen ottavat mittaa toisistaan. Lääketieteen tohtori, entinen sosiaali- ja terveysministeri Vappu Taipale käsittelee vanhenemista globaalin ikäindeksin, vanhojen ihmisten psykologisen hyvinvoinnin, sosiaalisen pääoman ja yhteisön näkökulmista. Lisäksi hän antaa viisi nasevaa ohjetta hyvän mielenterveyden ylläpitämiseen.

Tutustu myös:

Kirjan esittely
Kirjailijat
Sisu-testi
Esipuhe
Sisällysluettelo
PS-kustannus on jyväskyläläinen tietokirjoihin erikoistunut kustantamo.
PS-kustannus, PL 303, 40101 Jyväskylä. www.ps-kustannus.fi
Sähköposti: asiakaspalvelu@ps-kustannus.fi. Puh. 014 337 0070.